Logo

Espina & Delfin, S.L.

< ir a web corporativa
español   |   galego

Rexistro

Separador
Separador
Novo Usuario | Esquecín o meu contrasinal
Separador

Novo Usuario

Por favor cubra os datos seguintes: 

Código ou Referencia * 00000000 ó 00-000000
DNI/NIF * (só número e letra sen espazos)
Nome Persoa Contacto *
Teléfono *
Correo Electrónico *
Num. Ultima Factura * (Pode levar letra de serie ao final)
Imp. Ultima Factura * 0.000,00
Observacións
* Campos obrigatorios


En cumprimento do disposto pola L.O.P.D., 15/99 de 13 de decembro de protección de datos de carácter persoal, pomos no seu coñecemento que a información que nos facilite será recollida e incorporada a un ficheiro de datos, do cal é responsable ESPINA & DELFIN S.L., con enderezo social na Vía Edison, 9. Pg. Ind. do Tambre. 15890 Santiago de Compostela. Que o obxecto do seu tratamento será o de xestión das consultas e solicitudes recibidas. Que o interesado gozará en todo momento dos dereitos de acceso, oposición, cancelación e rectificación dos datos recolleitos e amparados pola lexislación vixente.